ร่วมงานกับเรา

                           รับสมัครงาน :

     

1. พนักงานฝ่ายขายคอร์สฝึกอบรม                   จำนวน 10 ตำแหน่ง       
คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายหลักสูตรฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time

         
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่     2. พนักงานฝ่ายขายหนังสือ หรือ CD เพลง          จำนวน 10 ตำแหน่ง    
         
 

 

  คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ไปขึ้นไป หรือวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      3. พนง.ขายคอร์สอบรมทาง Internet/โทรศัพท์  จำนวน 15 ตำแหน่ง             
 

 

  คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี /ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในการขายทางโทรศัพท์หรือใช้ Internet เป็น
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/พิธีกร (Part Time)         จำนวน 8 ตำแหน่ง                 
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 28 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี /ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรเชิญวิทยากร
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      5. จนท.ฝึกอบรม วอลค์ แรลลี่ (Part Time)       จำนวน 12 ตำแหน่ง     
         
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในการประจำฐาน Walk Rally
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
ตำแหน่งหัวหน้างาน     1. หัวหน้าฝ่ายขายหลักสูตรอบรม        จำนวน 6 ตำแหน่ง                                  
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายหลักสูตรฝึกอบรม มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      2. หัวหน้างานฝ่ายขายหนังสิือ/CD      จำนวน 8 ตำแหน่ง                                 
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายหนังสือ/CD เพลง มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      3. หัวหน้างานฝ่ายขายโฆษณา            จำนวน 5 ตำแหน่ง                                 
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโฆษณามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
ตำแหน่งผู้จัดการ     4. ผู้จัดการฝ่ายขายคอร์สฝึกอบรม        จำนวน 6 ตำแหน่ง                               
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์การบริหารงานขายหลักสูตรฝึกอบรม มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      5. ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ/CD เพลง   จำนวน 8 ตำแหน่ง                     
         
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การบริหารงานขายหนังสือ หรือ CD เพลง มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
     

6. ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา                 จำนวน 5 ตำแหน่ง                     
คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายโฆษณามาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time

                               1. E-Mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนใจสมัครงานได้ที่ :       2. จดหมายสมัครงาน 59/99 ม.1 ถ.วัชรพล แขวงออเงิน เขตบางสายไหม กรุงเทพฯ 10200
                                   หรือ Tel.(086) 981-1584

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584