อบรมการพูด (Public Speaking Technique)

คำอธิบายหลักสูตร

อบรมการพูด เป็นหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งจัดเป็นคอร์สการพูดและเป็นเรียนรู้การอบรมการพูด ในหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน เพราะการพูดเป็นทั้งศิลป์และทั้งศาสตร์ การพูดได้กับพูดเป็นจึงไม่เหมือนกัน การอบรมในหลักสูตรนี้จึงการเป็นการสอนให้ท่านพูดได้ พูดเป็น คือ ให้ท่านสามารถที่จะขึ้นไปพูดบนเวที่ได้ และรู้จักการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้ท่านพูดเป็น เป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านสามารถปรากฏตัวในการพูดด้วยความมั่นใจ และเป็นการสร้างโอกาสต่าง ๆ ที่ดีในชีวิตที่การพูดสามารถช่วยให้ท่าน มีความสามารถที่โด่ดเด่นเมื่อต้องทำหน้าที่ในการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

หลักสูตร อบรมการพูด (เทคนิคการพูดในที่ชุมชน)

Public Speaking

การพูดในที่ชุมชน เป็นหลักสูตรสำคัญเพราะมีหลายคนที่พูดได้ แต่มีไม่กี่คนที่พูดเป็น หลักสูตรการพูดจะช่วยผู้ที่ขาดความมั่นใจในการพูด กลัวและประหม่า มีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้เป็นลำดับ ได้รับองค์ความรู้ด้านการพูด การขจัดอาการประหม่า การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด การนำเสนอการพูดและการปรับประยุกต์ใช้การพูดในการนำเสนองานต่อที่ชุมชน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคคลทั่วไป, พนักงาน, ข้าราชการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  วันแรก

 • เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
 • การขจัดอาการประหม่าลดความตื่นเต้นและ สร้างความมั่นใจ
 • การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ
  • ฝึกการปรากฏตัวบนเวที
  • ฝึกการใช้ไมโครโฟน
 • หลักการทักที่ประชุม
  • การทักที่ประชุมอย่างเป็นทางการ
  • การทักที่ประชุมกึ่งทางการ
  • การทักที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
 • การเตรียมการพูด
  • เทคนิคการเตรียมตัว
  • เทคนิคการฝึกซ้อมก่อนการพูด
 • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด
 • การสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 1 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 2 (ช่วงบ่าย)

  วันที่สอง

 • หลักการเรียบเรียงและลำดับเนื่อหา
 • ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
 • เคล็ดลับการเล่าเรื่อง (Story Telling)
 • เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม
 • หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
 • การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟัง
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
 • ข้อควรระวังในการพูด
 • คุณธรรมนักพูด
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 3 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 4 (ช่วงบ่าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. หลักสูตรการอบรม 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนพฤศจิกายน : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Arize (Arize Hotel) สุขุมวิท 26

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,000 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            7,000

*ส่วนลดพิเศษ Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 6,700 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 6,800 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,700 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 6,700 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,600 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 6,600 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,300 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,500 บาท 
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,200 บาท)

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

คลิปตัวอย่างการฝึกพูด (บางส่วน)

 
คลิปตัวอย่างการฝึกพูด 1 คลิปตัวอย่างการฝึกพูด 2 คลิปตัวอย่างการฝึกพูด 3

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584