หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด

หลักสูตรอบรม 2561

หลักสูตรอบรม ปี 2561 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ภายในเว็บไซต์ท่านสามารถค้นหาได้จากชื่อหลักสูตรที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แล้ว ท่านยังสามารถที่จะค้นหาหลักสูตรได้จากคอร์สฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร public ชื่อหลักสูตร in-house ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม public อบรมสัมมนา ซึ่งมีกลุ่มของหลักสูตรให้ค้นหากว่า 100 หลักสูตร

อบรมสัมมนา

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Service Mind

 
กลุ่มหลักสูตร Service (การบริการด้วยหัวใจ)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 Service Mind การบริการด้วยหัวใจ
 (หัวใจของการบริการ)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 Service Excellence การบริการเป็นเลิศ
 (หลักสูตร ความเป็นเลิศในการบริการ)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Superior Services การบริการที่เหนือชั้น  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Internal Customer ลูกค้าภายใน
 (หลักสูตร ลูกค้าภายใน)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Service Mindset
(เซอร์วิส มายด์เซ็ท)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service
 Communication & Complaint Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 (Internal Customer For Team Success)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริการด้วยหัวใจ Service Mind  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellent  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 (Complain Management
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการบริหารทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer
 Service Excellence)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
 (Excellence Service
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Personality
 and Communication for Service Excellence)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
 (Personality 1st Class)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้
 เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
 (Creative Service Mind)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Sales & Marketing

 
กลุ่มหลักสูตร Sales & Marketing (กลุ่มหลักสูตรการขาย)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ (Selling Technique)  1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 เทคนิคขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 (Professional Selling skills)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

ปรับความคิด พิชิตยอดขายด้วย Mindset

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพ (Strategic Selling Skill)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานบริการหลังการขาย
 (Closing & Service Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
 (Pro-Consultative & Up selling)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้ Sale Talk ในการขาย
 (หลักสูตร Sale Talk)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Development Selling Skill)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 (Objection)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการขายส่วนบุคคล
 (Strategic Selling Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการขายเชิงรุก
 (Pro-Active Selling)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างแรงบันดาลใจในการขาย
 (Selling for Inspiration Building)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ศิลปะการเล่าเรื่องสะเทือนใจในการปิดการขาย
 (Art of Sale Talk for Closing)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ทรงประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย (Sales)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 18 พฤติกรรมนักขายที่จับใจลูกค้า  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กระบวนการขาย
 (Selling Process)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Sales Management การบริหารการขาย

 
กลุ่มหลักสูตร การบริหารการขาย (Sales Management)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 Sales Management การบริหารการขาย
 (หลักสูตร สุดยอดการบริหารการขาย)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
 (Professional Sale Manager)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการบริหารทีมงานขาย
(Sales Management Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสรรหาทีมงานขาย (Recruitment Team Sale)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การคัดเลือกทีมงานขาย (Selection Team Sale)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย
 (หลักสูตร RTMS)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสอนงานทีมงานขาย   1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช (Build a team
 to increase sales-telesales By Coach)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจูงใจทีมงานขาย (Motivation)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ศิลปะการ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 (หลักสูตร Role Play)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การกำกับดูแลทีมงานแบบได้ใจ ได้คน ได้งาน
 (Supervise)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการขาย
 (Pre-Manager)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บริหารคน  บริหารทีม  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหาร RCMS แบบ Competency
 (หลักสูตร RCMS On Competency)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การประเมินผลการขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การประเมินผลทีมขายด้วยระบบ Competency
 (Evaluation on Competency Base)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การขจัดโรคขยาดลูกค้าและผู้มุ่งหวัง (อบรมสาเหตุที่นักขาย
 หมดไฟและแนวทางแก้ไขเพื่อความสำเร็จในงานขาย)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดการกองกำลังขายแบบครบเครื่อง ครบวงจร  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ABC In My Life การพัฒนาพฤติกรรมเพื่อความสำเร็จ
 ในงานขายและบริหารงานขาย
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Leadership & Supervisor

 
กลุ่มหลักสูตร ผู้นำ Leader & Supervisory Skill (การเป็นหัวหน้างาน)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน
(Self-Leadership for Supervisor)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
 (Pro-Leadership)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาองค์กร
 (Leadership For Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ผู้นำ Leadership (ก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intelligence Leadership)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่นในฐานะผู้นำ
 (Effective Communication for Leadership)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน
 (Management Psychology & Counseling
  Techniques for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Supervisor มืออาชีพ
 (Professional Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Supervisory Skill การเป็นหัวหน้างาน
 (หลักสูตร Supervisory Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้ (อบรมกลยุทธ์บริหารคน บริหารงาน วิธี
 การใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน
 (Management Psychology & Counseling
  Techniques for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
 (Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving
 & Decision Making)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
 (The Supervisory)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 (Supervisory Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 สุดยอดหัวหน้างาน Supervisor
 (หลักสูตร Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 (Leadership for Change Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
(Counseling For Team Success)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 (Labour Law)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Coaching skill

 
กลุ่มหลักสูตร Coaching skill (การสอนงาน)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 หลักสูตร Life & Performance Coaching  1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
(Coaching Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Performance Coaching for Manager and Supervisor  1 วัน (In-House)
 ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช
 (Build a team to increase sales-telesales By Coach)
 1 วัน (In-House)
  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 (Professional Presentation Skill 1 Day)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 (หลักสูตร Role Play)
 1 วัน (In-House)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคน
 ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)
 (หลักสูตร On The Job Training)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การมอบหมายงาน
(หลักสูตร การมอบหมายงานl)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงานให้ได้งาน
 (Directing Technique)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
 (Strategic Controlling)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 Mindset Change for the Better  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสอนงาน (Coaching For Team Success)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Basic Coaching for your life  1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
  เทคนิคการสอนงาน Coaching Skill
 (Coaching Skill)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Personality (การพัฒนาบุคลิกภาพ)

 
กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 (Personality For Selling Team)
1 วัน (In-House)
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ
(Personality and Communication for Service)
1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
 (Personality 1st Class)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Personality For Success)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 (Personality Development for Speech)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพผู้นำ  (Personality Leadership)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร  (Personality Executive)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พูดได้ บรรยายเป็น  3 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ  2 วัน (ดูหลักสูตร)
     

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Teamwork

 
กลุ่มหลักสูตร Teamwork
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 Team Building
 (การสร้างทีมงาน)
 3 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 Teamwork
 (การทำงานเป็นทีม)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Team Synergy ปลุกพลังทีมร่วมมือ
 (การสร้างทีมงานชั้นยอด สู่องค์กรชั้นเยี่ยม)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างทีมงานแบบทีมเวิร์ค
 (Teamwork For Team Success)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
  18 ทักษะนิสัยในทีมประสิทธิภาพ 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Train The Trainer

 

 
กลุ่มหลักสูตร Train The Trainer (เทคนิคการเป็นวิทยากร)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 พูดได้ บรรยายดี
 (Train the Trainer Program)
2 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย
(Train The Trainer Sales Courses)
2 วัน (ดูหลักสูตร)
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer Professional Development)
3 วัน (ดูหลักสูตร)

 พูดได้ บรรยายเป็น
 (Train the Trainer)

3 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิตการเป็นวิทยากร
 (Train The Trainer to Train)
5 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นพิธีกร
 (Master Of Ceremony)
2 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ
 (Speech for Train the Trainer)
3 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Public speaking)

 
กลุ่มหลักสูตร Public speaking (กลุ่มหลักสูตรการพูด)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 (Public speaking)
 5 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การพูดต่อที่ชุมชน
 (The Art of Public Speaking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
 (Public Speaking Technique)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสอนต่อที่ชุมชนแบบมืออาชีพ
 (Public coaching For Presentation skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นพิธีกร
 (Master Of Ceremony)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดและการเป็นพิธีกร MC
 (MC Speaking Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว  2 วัน (ดูหลักสูตร)
 การขจัดอาการประหม่าในการพูด
 (หลักสูตร Speaking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดบทจริงจังและจริงใจ
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดประทับใจ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดจูงใจ
 (Motivate Speaking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
การพูดจูงใจในการขาย
(Motivate Speaking For Selling)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พูดได้ บรรยายเป็น
 (Train the Trainer to Train)
 3 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างโครงเรื่อง
(Content for Speech Plotting)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดสุนทรพจน์
(Impromptu speech)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้น้ำเสียง สายตาและท่าทางในการพูด  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ (บูกเล่น ลูกฮาในการพูด)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ไหวพริบปฏิภาณในการพูด  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดแบบไม่เตรียมตัว  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การพูดในโอกาสต่าง ๆ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การใช้สื่อประกอบการพูด
 (Audiovisual for Presentation)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Think

 
กลุ่มหลักสูตร Positive Thinking (คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 พลิกชีวิตคิดเชิงบวก
 (Positive Thinking Powerful Results)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
 (Positive Thinking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์
 (Sparking Your Creative Thinking)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Mindset Change to Success
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจ)

 
กลุ่มหลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Building)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การสร้างพลังใจในการขาย
 (Selling for Inspiration Building)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Building)  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 1 วัน (In-House)
 พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
ปลุกพลังใจ เปลี่ยนพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ
(Mindset Change to Success)
1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร HR / HRM / HRD / Training

 
กลุ่มหลักสูตร Human Resourse (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 (HR Professional)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 (HR Officer)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
 (Personnel Officer)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
 (Professional Interview Technique)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฏหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 (Labour Law For HR Officer)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารค่าจ้างและแรงงาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Proactive Training Officer เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 HRD for New HRD Staff
 (เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ HRD
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัยากรมนุษย์
 (HRD Officer)
)
 2 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 (หลักสูตร TO : Training Officer)
 3 วัน (ดูหลักสูตร)
  การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก
 (Training Officer)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
 (Training Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 (หลักสูตร HRD Strategy)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ความปลอดภัยในการทำงาน  1 วัน (In-House)
 การประเมินผลงานประจำปี  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารด้วย Competency Base Management  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 (Labour law for Supervisor)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำ Job Description  1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Marketing & Branding

 
กลุ่มหลักสูตร Marketing & Branding (การตลาดและแบนรด์)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การสร้างแบรนด์
 (Brand Building)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 Brand เพื่อการครองใจลูกค้า
 (Branding)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
การพัฒนาบุคลิกภาพ Brand เชิงปฏิบัติ
สู่บุคลิกภาพพนักงาน
1 วัน (In-House)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Management OD

 
กลุ่มหลักสูตร Management & Organization Development (การบริหารการพัฒนาองค์กร)
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
 (Conflict Management)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 (Pro-Conflict Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
 (Negotiation Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา
 สำหรับหัวหน้างาน (Management Psychology
           & Counseling Techniques for Supervisor
)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
 (Strategic Change Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กร
 อย่างมีประสิทธิภาพ
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กลยุทธ์การจัดการคนในองค์กรสมัยใหม่   1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Self Development
 (กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน)
 1 วัน (In-House)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 (Project Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Soft Skill

 
กลุ่มหลักสูตร Soft Skill
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 การบริหารเวลา Time Management
 (Time Management)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 KM การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 (Knowledge Management Operation)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การบริหารจัดการความรู้
 (Knowledge Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการปฏิิบัติงาน
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

มายด์เซ็ท (Mindset)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล
 (How to communication and coordination
 to effective work)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ ให้เป็นดาวเด่นของ
 องค์กร (Talent Skill Development for Staff)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 (Effective Communication Skills in the
  Workplace)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 การวิเคราหะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 (Problem Solving & Decision Making)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
 (Meeting & Communication)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Project Writing การเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน  1 วัน (ดูหลักสูตร)
 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 (Presentation Skill)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 Project Management การบริหารโครงการ
 (Project Management)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Management

 
กลุ่มหลักสูตร การบริหาร Management
ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
 นักบริหารทีมงาน
 (The Executive)
 3 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การบริหาร บริหารอย่างไรให้โดนใจคน
 (Management)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การวางแผนและเทคริคการจัดทำแผนงาน
 (Planning)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การจัดองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมืออาชีพ
 (Organization)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การสั่งการและมอบหมายงานให้ได้งานและได้คน
 (Directing)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การควบคุม หัวใจทองของการบริหารจัดการ
 (Controlling)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การประเมินผลงานประจำปีอย่างมืออาชีพ
 (Evaluation Techniques)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด
 สำหรับผู้นำ (Problem Solving & Decision
 Making Tools for Leader)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงพุทธ (Buddhist Management)

 
กลุ่มหลักสูตร Buddhist Management (กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงพุทธ)
อหลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
พุทธวิธีบริหาร
(Buddhist Strategic Management)
 1 วัน อ.วัฒนา วาทะพล
 การบริหารจัดการเชิงพุทธ
(Buddhist Management)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
วิทยาศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ
(Buddhist science Management)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 EQ การทำงานอย่างมีความสุข  1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
พลังจิตใต้สำนึกเชิงบวก ก้าวสู่ความสำเร็จจากภายใน
(Power Positive of Mind
)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
ปลุกยักษ์ในจิต ก้าวกระโดดทางสมาธิ สู่มิติใหม่ของ
พลังชีวิตและแรงบันดาลใจ
(SPIRITUAL JUMPING FOR INSPIRATION
)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 การวินิจฉัยสั่งการเชิงพุทธ
 (Buddhist Decision Making)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)
 อบรมสมาธิ
 (Concentration Course)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 อบรมกรรมฐาน
(Meditation)

 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 (Vipassana Meditation)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
 กรรมฐาน 40
(Meditation 40)
 1 วัน (ดูหลักสูตร)
จักระ 7 เพื่อสมาธิและสุขภาพ
(Chakra Basic Program)
 1 วัน (ติดต่อสอบถาม)

 

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584