HRD

 

วิทยากรฝึกอบรม

   
       
 

คือ ผู้ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการอบรมเกิดความรู้  (Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Understand)  เกิดทักษะ (Skill) สร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หลายคนบอกว่าคนที่พูดได้ดีนั้นเป็นเพราะมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด  แต่ถ้าท่านได้ลองไปนั่งพูดคุยสอบถามวิทยากรที่พูดเก่ง ๆ ดูจะพบว่า ทุกท่านล้วนมีประวัติจากการเริ่มต้นชีวิตการเป็นวิทยากรแบบพูดไม่เก่งมาก่อน เกือบทั้งสิ้น แต่ภายหลังที่มาพูดเก่งได้นั้น เพราะได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมหรือได้รับการอบรมหรือได้รับคำแนะนำ ด้านองค์ความรู้ด้านการพูดจน “ ช่วยให้พรสวรรค์ได้งอกเงยเติบโตขึ้นจากพรแสวง ” นั้นเอง

ตามหลักการพัฒนาการพูดตามระบบ Competency นั้น คนที่เราจะพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดจะต้องพัฒนาจากองค์ความรู้ของตนเอง ด้านหลักทฤษฎีการพูด (Knowledge) เป็นประการแรก นั่นคือ ต้องใฝ่หาความรู้ทั้งจากหนังสือ การอ่าน การเข้าฟังการอบรมด้านการพูด เพื่อให้เกิดความรู้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้อยู่ในอาชีพด้านการพูด ประการถัดมา คือ การพัฒนาทางด้านทักษะ (Skill)  นั่นหมายความว่า จะต้องหาเวทีเพื่อที่จะฝึกพูดเพื่อพัฒนาความสามารถไปสู่ความสามารถที่สูง ขึ้นให้กลายเป็นความชำนาญหรือที่ผมอยากเรียกง่าย ๆ ว่า “ แปลงองค์ความรู้ให้เป็นชั่วโมงบิน ” หมั่นฝึกฝนตนเองอย่างมีคุณภาพ บวกกับความพยายามที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มชั่วโมงบินให้กับตนเอง ความฝันที่อยากจะเป็นวิทยากรก็ย่อมจะไม่ไกลเกินเอื้อม

ประการสุดท้าย คนที่จะพูดได้ดีต้องรู้จักการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อนำไปปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น หมั่นพูดคุยสอบถามจากผู้ที่เป็นกูรูด้านการพูดหรือไปเข้ารับการอบรมจากผู้ ที่มีประสบการณ์โดยตรงในสายงานการพูด โดยพิจารณาจากวิยากรที่มีประสบการณ์ในสายงานการพูดโดยตรง ที่เรียกกันว่าพันธุ์แท้ เพราะเดี๋ยวนี้มีพวกพันธุ์ทางที่ไปทำหลักสูตรการพูด โดยที่ตัววิทยากรมาบรรยายด้านการพูด พูดไปคนฟังก็ยังหลับไป ก็ไม่ควรเข้าไปอบรมกับบุคคลเหล่านี้ เพราะเราจะได้รับประโยชน์น้อย

หลักสูตรที่ท่านสามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากร เช่น หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร หลักสูตร ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ หลักสูตรเหล่านี้จะมีการปฏิบัติจริง ขึ้นไปพูดบนเวทีจริง ๆ และยังมีวิทยากรที่เป็นกูรูคอยให้ข้อเสนอแนะข้อดี ข้อด้อย สิ่งที่ที่ควรปรับปรุง สิ่งควรพัฒนา ให้เราได้มองเห็นมุมมองในการที่เราพัฒนาพัฒนาไปสู่ความสามารถที่สูงขึ้นไป ได้อีก ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเองดั่งกระจกสะท้อนจักรในการ สะท้อนมุมมองในการพัฒนาตนเอง
ในโลกของเรานี้มีต้นทุนเสมอสำหรับทุกสิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นวิทยากรที่ดีหรือฝันอยากจะเป็นวิทยากร มีสิ่งที่ควรคำนึงทุกครั้งเวลาที่บรรยายนั่นคือ ต้นทุนด้านเวลา เพราะผู้ที่มารับการอบรมกับเรานั่น ต้องเสียเวลาอันมีค่ามานั่งฟังเรา ด้วยเหตุนี้ ในการบรรยายทุกครั้งเราจึงควรตั้งใจนำเสนอให้ดีที่สุด เตรียมตัวก่อนการบรรยายเสมอแม้นในหัวข้อนั่นเราจะเคยบรรยายจนชำนาญแล้วก็ไม่ ควรประมาท เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากการฟังการบรรยายของ เรา เพียงเท่านี้เราก็สามารถเริ่มต้นฝึกฝนการเป็นวิทยากรที่ดีของเราได้และหาก ฝันอยากที่จะเป็นวิทยากรท่านต้องกล้าที่จะพูดหน้าเวทีอย่าเพียงแต่อ่าน หนังสือแล้วไม่ลงมือปฏิบัติ เพราะมีคำกล่าวว่า  “ การพูดเริ่มต้นจาก การที่เราต้องเอ่ยคำแรกของเราให้ได้ก่อน ”

   
  Written By อาจารย์วัฒนา  วาทะพล.
Human Resources Development Manager.
เจ้าของ POCKET BOOK TALK SHOW : ขยับปาก (กา )เพื่อชาติ.
เจ้าของนามปากกา วาทะพล และ สัจจะพล.
   

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584