หลักสูตรฝึกอบรม คือ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม คือ องค์ความรู้ของเนื้อหาในการฝึกอบรมที่ประกอบไปด้วย หัวข้อวิชา เทคนิค วิธีการ แผนการสอน กิจกรรม วิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดไว้ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

หลักสูตรฝึกอบรม ในการฝึกอบรมแต่ละครั้งหรือแต่ละรอบเดือน จะประกอบไปด้วยหลักสูตรจำนวนมากมาย เช่น หลักสูตร competency คือ หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทั้งระบบงานและระบบคนให้กับผู้บริหารองค์กร ก็สามารถแยกย่อยออกไปได้เป็น หลักสูตร competency based hrm/hrd, หลักสูตร competency based interview, หลักสูตร competency management, หลักสูตร competency based management เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยังแยกเป็นหลักสูตรประจำปี เช่น หลักสูตรฝึกอบรม 2558 หลักสูตรฝึกอบรม hr หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน ด้วยเหตุนี้ การฝึกอบรมจึงมีความจำเป็นต้อง ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม ที่ต้องกับ Training needs หรือที่เรียกกันว่า ความจำเป็นในการฝึกอบรม training needs

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมที่ดีควรจะอบรมตาม Training needs คือ อบรมตามความจำเป็นในการฝึกอบรม ด้วยเหตุนี้ ในการอบรมจึงต้องหาความจำเป็นในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง เพื่อให้การอบรมประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ากับทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ในการอบรมพนักงาน

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม

 

หนังสือดีดี.com

พริตตี้สาว.com

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584