เทคนิคการปิดการขาย

เทคนิคการปิดการขาย (Power Closing)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการปิดการขาย คือ การสรุปผลการขายเพื่อนำใบสั่งซื้อ หรือ ใบ order ที่ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อเข้าสู่ฝ่าย/แผนก หรือบริษัท, องค์กร เป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายที่เร้าความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจสั่งซื้อ ภายในหลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย จะช่วยให้พนักงานขายได้รับองค์ความรู้ด้านเทคนิคปิดการขายให้เกิดประสิทธิผล มีความเข้าใจในจิตวิทยาในการปิด มีทักษะในการอ่านใจลูกค้า และมีทัศนะคติที่ดีในการปิดการขายเชิงรุก เพื่อให้สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้ จนสามารถปิดการขายเพื่อให้ยอดขายของหน่วยงาน องค์กรหรือธุรกิจให้เติบโตต่ออย่างเนื่อง

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Skill, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

เทคนิคการปิดการขาย (Selling Technic Closing)

Sale Closing

Power Closing พลังในการปิดการขาย พลังแห่งทัศนคติในสินค้าบริการ, บริษัท, ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักขายต้องรู้จักเทคนิคการช่างสังเกตและเทคนิคในการสอบถาม เพื่อเป็นพลังในการปิดการขายและรู้ความต้องการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้า โดยใช้เทคนิคในการปิดเชิงรุกเพื่อให้สามารถแก้ข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • ทฤษฎีพื้นฐานในการปิดการขาย
 • ประเภทของลูกค้าในการปิด
 • หลักและวิธีการปิดการขาย
 • เทคนิคการปิดการขาย
 • Power Closing พลังแห่งการปิดการขาย
 • เคล็ดลับในการปิดการขาย
 • หลักการแก้ข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย
 • การอ่านใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • การปิดด้วยกลยุทธ์วาทะชนะใจ

 

 

 • ทฤษฎีและปฏิบัติ
 • Role Play

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584