หลักการปิดการขาย

ปิดการขายอย่างไรให้ปัง (Closing)

คำอธิบายหลักสูตร

ปิดการขายอย่างไรให้ปัง (Closing) เป็นหลักสูตรการอบรม หลักการปิดการขาย โดยในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านเข้าใจศาสตร์และศิลป์ในการขาย ซึ่งเน้นประสิทธิภาพการปิดการขายที่ได้ผลตั้งแต่การปิดการขายขั้นพื้นฐานจนถึงระดับเทคนิค  ซึ่งมีความสำคัญสำหรับทุกองค์กรเนื่องจาก การปิดการขายต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปิด ในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านเข้าใจองค์ความรู้ในการปิดการขายเชิงรุกซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทักษะและประสบการณ์ความชำนาญ เข้าใจทักษะการอ่านใจลูกค้าเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมีพลัง เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององกรอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

หลักการปิดการขาย (Sale Closing Course)

หลักสูตรด้านหลักการปิดการขายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนความรู้ด้านทฤษฎีในการปิดการขาย

2. ส่วนความรู้ด้านทักษะการปิดการขายภาคปฏิบัติ (Role Play)

 

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

หลักการปิดการขาย (หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย / Sale Closing Course)

Sale Closing

หลักการปิดการขาย เป็นการอบรมให้รู้จัก Power Closing หรือพลังในการปิดการขาย เพราะการปิดการขายเป็นต้องสร้างทัศนคติเชิงรุก ซึ่งพลังแห่งทัศนคติในสินค้าบริการ, บริษัท, ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักขายต้องรู้จักเทคนิคในการปิดการขาย การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย เพื่อนำไปสู่การปิดที่มีประสิทธิภาพ การช่างสังเกตและเทคนิคในการสอบถามเพื่อตอบโจทย์ให้โดนใจของลูกค้า จะช่วยให้สามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • หลักการปิดการขาย
 • การปิดการขาย คืออะไร ?
 • ทำไมต้องมีเทคนิคในการปิดการขาย
 • ทฤษฎีพื้นฐานในการปิดการขาย
 • ประเภทของลูกค้าในการปิด
 • หลักและวิธีการปิดการขาย
 • เทคนิคการปิดการขาย
 • เคล็ดลับในการปิดการขาย
 • หลักการแก้ข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย
 • การอ่านใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • บันได 7 ขั้นในการปิดการขาย
 • การบริการหลังการขาย

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
 • Role Play

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

    2. เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

    3. การใช้ Case Study แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 4,000 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน          ค่าสัมมนา (บุคคลทั่วไป)  ค่าสัมมนา (สมาชิกท่านละ)
          1 ท่าน 4,000 3,900

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 3 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (092) 161-8915, (080) 497-7809

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb

Facebook https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584